Stofwisseling en Magnetisme

Deze sfeerfoto laat een rode bron van energie zien om aan te geven dat onze Stofwisseling en Magnetisme direct gerelateerd zijn. Ons lichaam is een soort energiecentrale, die door een goed werkende stofwisseling voorzien wordt van de nodige brandstof | ENERGETIX Magneetsieraden

Stofwisseling en Magnetisme


Onze cellen - kleine en krachtige 'energiecentrales'

Het menselijke lichaam bestaat uit bouwstenen. Dit zijn ongeveer 100 biljoen cellen. Per uur worden ongeveer 1 miljoen nieuwe cellen gemaakt. Deze kleine, maar bijzonder krachtige ´kerncentrales', voorzien het lichaam van de benodigde brandstof. Daarbij wisselt de stof letterlijk. Het ruwe materiaal wordt opgenomen en omgezet in energie. En op de terugweg worden de afvalproducten afgevoerd.

Het transport van de stof gebeurt door middel van een ionenuitwisseling door de celmembraan, die de cel omhult, deze beschermt tegen zijn omgeving en controleert wat er in of uit mag. We kunnen onze cellen niet alleen met een kachel vergelijken, maar ook met een batterij. Elke batterij heeft twee polen met een voltage ertussen. Gezonde cellen hebben ook een zekere voltage, een ladingspotentiaal van ongeveer 60-110 mV. Dit ontstaat,  omdat er binnen in de cel meestal een negatieve elektrostatische lading heerst, terwijl die buiten de cel positief is. Hierdoor kunnen de ionen heen en weer bewegen: erin en eruit. Door de afzonderlijke ionenkanalen in de celmembraan stroomt een stroom met een onvoorstelbaar kleine stroomsterkte, maar wel meetbaar.

Wanneer de “celbatterij” volledig opgeladen is, is er voldoende energie beschikbaar. De cel kan zijn werk dan goed doen. Echter, als er te weinig energie beschikbaar is, heeft de cel een verminderd werkvermogen. Dat wil zeggen, dat de cel slecht functioneert. Dit leidt op zijn beurt tot slecht functionerende organen. De enige manier om ervoor te zorgen, dat de “celbatterij” altijd opgeladen blijft, is door een gezond cel-metabolisme en de correcte toevoer van voedingsstoffen, water en vooral voldoende zuurstof naar de cel.

Kortom, als er in deze 'mini-krachtcentrale' storingen optreden, kan dat tot een te hoge of te lage productie van levensbelangrijke substanties leiden. Het gevolg zijn stofwisselingsaandoeningen, zoals obesitas, diabetes, jicht of schildklierproblemen.

 

Preventie door voedingsstoffen

Elk levend wezen heeft voedingsstoffen (=grondstoffen) nodig om te overleven. Net zoals dieren verkrijgen we deze voedingsstoffen door voedselopname. Voedsel bevat drie belangrijke categorieën voedingsstoffen: eiwitten voor de groei en de regeneratie van het lichaam, vetten en koolhydraten, die beiden brandstof zijn en belangrijk zijn om energie te produceren.

Het lichaam heeft ook andere vitale stoffen nodig in kleinere hoeveelheden: vitamines, mineralen en spoorelementen. Zulke stoffen zijn nodig om belangrijke chemische samenstellingen te maken en voor de reacties en processen die in de cel plaatsvinden. Een vereiste voor een gezonde stofwisseling is, dat de stoffen uit het voedsel in het verteringskanaal opgenomen worden en afgebroken worden tot hun bouwstenen. Dit doen enzymen (speciale eiwitten). Ze splitsen bijvoorbeeld koolhydraten in veel kleinere moleculen, die het lichaam dan kan opnemen en verwerken. Vertering is de belangrijkste eerste stap om energie te produceren.

De hoeveelheid vitamines en mineralen, die ons modern en gedeeltelijk technisch geproduceerd voedsel op dit moment bevat, is voor veel mensen onvoldoende. De benodigde stoffen voor onze stofwisseling en vitaliteit moeten nu in de vorm van natuurlijke voedingssupplementen aan ons lichaam toegediend worden. Door vele verslagen in de pers en de media zijn nu steeds meer mensen zich daarvan bewust. Miljoenen mensen nemen op eigen initiatief vitamine- en mineraalsupplementen voor hun gezondheid. Wanneer ons lichaam niet voldoende vitale voedingsstoffen krijgt, is het niet mogelijk deze toe te dienen door het gebruik van magneten alleen.

 

De basis van een krachtige energiebalans

 • voldoende toevoer van voedsel en levend water
 • natuurlijke regeneratie door voldoende rust en slaap
 • ontgiften en afvoer van de afvalproducten van de stofwisseling
 • beweging en een functioneel gebruik van de organen

 

“Energiedieven” in het dagelijkse leven

Wat van toepassing is voor het ecosysteem in onze omgeving, is evenzeer van toepassing voor het ecosysteem in ons lichaam. Dit wordt bepaald door het evenwicht van de inwendige krachten. Als deze in evenwicht zijn, zijn we gezond. In geval van ziekte verliest het lichaam zijn evenwicht en treedt er snel een energietekort op.

Individuele redenen hiervoor kunnen zijn:

 • te trage afvoer van afvalstoffen
 • verkeerde voedingsgewoonten en levensstijl
 • belasting door voedseladditieven
 • belasting door schadelijke stoffen in de omgeving
 • belasting door zware metalen
 • belasting door voortdurende stress
 • gebrek aan zuurstof
 • elektro-magnetische smog
 • geopathische zones
 • littekens (kunnen de energiestroom hinderen)
 • psychologische factoren (onrust, angst, verdriet)
 • verslavende stoffen (tabak, alcohol, drugs, enz)

 

De gevolgen van onvoldoende energie

 • stofwisselingsproblemen
 • verminderde weerstand en immuniteit
 • bloedcirculatieproblemen
 • vermoeidheid en uitputting

 

Verzuring

Bij veel van de zogenaamde moderne welvaartsziekten speelt overmatige verzuring een niet te verwaarlozen rol. Spijtig genoeg valt een verstoord zuur-base evenwicht niet gemakkelijk te ontdekken en de werkelijke fysieke symptomen treden dikwijls pas veel later op.

Naast een verstoring van het zuur-base evenwicht door voedselopname mogen andere oorzaken, verbonden met een ineffectieve afvalstoffenverwijdering en verstoorde stofwisseling, niet over het hoofd gezien worden. Tijdens de normale stofwisseling worden “zure” afvalproducten gevormd, die zo snel mogelijk uit het lichaam verwijderd dienen te worden via het afvalverwerkingssysteem van het lichaam zelf. Zuren, ook wel eens “vermoeiende stoffen” genoemd in de reguliere geneeskunde, verstoren de natuurlijke lichaamsprocessen. Door de zuurstofsituatie te verbeteren, wordt het natuurlijke verbrandingsproces in de cellen versneld. Minder agressieve zuren worden gevormd.

Natuurlijk wordt het zuur-base evenwicht voor een groot deel beïnvloed door eetgewoontes en voldoende opname van vloeistof in de vorm van zuiver water.

 

Bronnen

Uitgave 'Eindelijk Gezond' | Dr. Verena Breitenbach | ISBN: 978-3-937964-75-1

Uitgave: "Mehr Energie" | ISBN nummer: 3-00-012966-9

 

>> Meer over Koper en Gezondheid

>> Meer over Bloed en Magnetisme

>> Meer over Zenuwstelsel en Magnetisme

>>  Meer over de werking van ENERGETIX Magneetsieraden