Elektrosmog

Deze sfeerfoto in somber grijs laat een hoogspanningsmast zien, omdat steeds meer mensen gevoelig zijn voor straling oftewel Elektrosmog en daardoor lichamelijke en geestelijk klachten hebben. De foto geeft de relatie aan tussen elektrosmog, klachten en de Energetix magneetsieraden.

Elektrosmog en Magnetisme


Steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van elektrosmog

Elektrosmog en de mogelijke effecten van elektrosmog voor de individuele gezondheid en ons gevoel van welzijn krijgt steeds meer aandacht. Tegelijkertijd vindt er veel intensiever onderzoek plaats naar de effecten van magneten op ons lichaam en op onze gezondheid door de reguliere medische wetenschap, maar ook door wetenschappers in zijn algemeenheid. Dit onderzoek naar het biomagnetische veld houdt zich vooral bezig met de nauwelijks waarneembare energie van magnetische velden die het menselijk lichaam voeden, waardoor we fit blijven en ons gezond voelen. Onze moderne manier van leven - de schadelijke invloed van o.a. elektrosmog - kan voor veel mensen een nadelig effect hebben op de gezondheid en gevoel van welzijn. Hierover wordt steeds meer bekend en vanuit wetenschappelijke en maatschappelijke kringen worden steeds meer onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd. De conclusies worden steeds voorzichtiger: er is teveel onduidelijkheid over de mogelijke nadelige invloed die straling op ons lichaam kan hebben en zolang men niet met zekerheid kan vaststellen, dat straling in het geheel niet schadelijk is, zou men veel voorzichtiger moeten zijn en extra maatregelen moeten nemen om mensen zoveel mogelijk preventief te beschermen tegen de mogelijk schadelijke effecten van elektrosmog. In Scandinavische landen, maar ook in omliggende landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is men hier veel voorzichtiger mee, hetgeen ook blijkt uit bijvoorbeeld waarschuwingen op verpakkingen en op het instellen van leeftijdsgrenzen voor het gebruik van mobiele telefoons.

Elektrosmog mogelijk schadelijk

Veel mensen voelen de effecten van veel straling (elektrosmog) in hun verblijfsomgeving lijfelijk, zo vertellen ze ons. Een verminderd gevoel van welzijn. Soms ervaren ze daarentegen een sterk verbeterd gevoel van welzijn als ze in een andere - schonere - omgeving verblijven. Ons lichaam functioneert nog zoals in de oertijd. Toen het aardmagnetisch veld nog geheel intact was en de mens veelal buiten leefde. Vandaag de dag leven en werken we in betonnen gebouwen en worden we de hele dag door blootgesteld aan apparatuur en voorzieningen, die straling veroorzaken en afgeven - in het algemeen benoemd als Elektrosmog. Ons lichaam is weliswaar een onbegrijpelijk ingenieus zelfherstellend systeem, dat veel kan oplossen, maar moet vandaag de dag hard werken om in zijn natuurlijke balans te blijven. De mogelijke gevolgen van elektrosmog voor ons lichaam: vermoeidheid, uitputting en vele (welvaarts-)ziektes. Ook gevoelens van stress en woede, angsten en zorgen hebben een elektrische lading, die een negatieve werking kunnen hebben op het magnetisch veld van ons lichaam. Kortom, steeds meer mensen ervaren een overgevoeligheid voor elektrosmog (elektrohypersensibiliteit). Zij zijn zó gevoelig voor straling, dat ze letterlijk ziek worden door straling. Zolang hierover nog niet meer bekend is, zijn er redenen genoeg te bedenken, waarom men voorzichtig dient om te gaan met elektrosmog. Op de website van Stichting EHS kunt u meer informatie vinden over gevoeligheid voor straling en de (mogelijke) gevolgen daarvan op lichaam en geest.

De afname van het aardmagnetisch veld kan vegetatieve klachten veroorzaken, zoals migraine, hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen, nervositeit, slaapstoornissen e.d. Maar ook veel diagnoses bij kinderen, zoals ADHD, autisme, hooggevoeligheid e.d. kunnen hiermee te maken hebben. Uit onze ervaring blijkt, dat juist kinderen enorm positief reageren op het dragen van een ENERGETIX magneetarmband of magneethart.

>>  Meer weten over (de gevolgen van) Elektrohypersensibiliteit (Stichting EHS)

>>  Meer over de werking van Magneetkracht

>>  Meer over de invloed van Magnetische Velden

>>  ENERGETIX Magneetsieraden bestellen