Magnetische Velden

Hier een schematische tekening en foto van Magnetische velden rondom de aarde, die onmisbaar voor Leven op Aarde.

Magnetische velden onmisbaar voor leven op aarde

Magnetische velden beschermen de aarde en zijn van levensbelang

'De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt', aldus Professor Werner Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde. Ofwel, zonder magnetisme zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Het aardmagnetisch veld beschermt het leven op aarde tegen geladen deeltjes van de zonnewind, die na uitbarstingen van de zon in de richting van de aarde worden geslingerd. Als deze deeltjes de atmosfeer van de aarde teveel zouden binnendringen, zou dat het leven teniet kunnen doen. Soms gebeurt dat toch in beperkte mate en dan ontstaan 'magnetische stormen' - voor ons zichtbaar als een wonderlijk natuurverschijnsel: het Noorderlicht.

Ook werkt het aardmagnetisch veld in op de processen in elk atoom. Een effect dat ontstaat doordat in ieder organisme ionen bewegen. Deze elektrisch geladen deeltjes genereren elektrische stromen, waardoor magnetische velden ontstaan, die meetbaar zijn op de huid. Simpel gesteld, ook de mens is magnetisch.

Een afname van de kracht van magnetische velden rondom aarde beïnvloeden het natuurlijk evenwicht.

 

Eeuwenoude kennis over magnetisme

Kennis over de helende krachten van magneten is niet nieuw. Duizenden jaren geleden waren sjamanen, medicijnmannen, de Egyptenaren, de Grieken en de Chinezen zich reeds bewust van een helend magnetisch effect. In de oudheid plaatste men magnetische stenen op pijnlijke plekken van het lichaam. De magnetische kracht van deze magnetische stenen werd uitwendig toegepast en ook voor inwendig gebruik in poedervorm toegediend door deze traditionele artsen. Zo droeg Cleopatra volgens de verhalen al een magnetisch amulet om bepaalde kwalen te genezen, maar ook om haar schoonheid te behouden. En ook Aristoteles roemde de positieve werking van magneten bij het genezen van ziektes.

In Europa kende helend magnetisme zijn hoogtijdagen tussen de 16e tot de 18e eeuw. De belangrijkste voorvader van het moderne magnetisme was de Zwitserse natuurgeneeskundig patholoog en arts Paracelsus (1493 – 1541). Een paar eeuwen later bracht Dokter Franz Anton Mesmer (1734 – 1815) het therapeutische gebruik van magnetisme in een stroomversnelling.

Door de ontwikkelingen in de chemische industrie, de opmars van onze moderne farmaceutische industrie en de voortdurende ontdekkingen van nieuwe chemische geneesmiddelen, zoals antibiotica en cortisone, raakten vele oude helingswijzen sindsdien in het Westen in de vergeethoek en maakten we geen gebruik meer van deze aloude kennis.
In Azië, China, Japan en veel Oost Europese landen daarentegen is men de natuurlijke kracht van magneten altijd wél veelvuldig blijven toepassen.

 

Het belang van magnetische velden voor ons lichaam

De kracht van magnetische velden bewegen niet alleen de naalden van een kompas. Het speelt ook een belangrijke rol bij alle lichaamsprocessen.

In 1964 kreeg Linus Pauling de Nobelprijs voor de Chemie.
Hij ontdekte de magnetische eigenschappen van rode hemoglobine. Een belangrijk en substantieel aspect voor een beter begrip van het effect op en gebruik van magneten voor ons lichaam.

Het belang van de magnetische velden rondom de aarde voor het leven werd opnieuw overduidelijk tijdens de eerste bemande ruimtevluchten. Toen de eerste ruimtevaarders terugkeerden naar de aarde, hadden ze te kampen met verschillende gezondheidsproblemen. Ze klaagden over slapeloosheid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie en depressie. Hiervoor hadden de specialisten in eerste instantie geen verklaring. In een later stadium werd bekend dat het hoofdprobleem 'energie uitputting' was. Deze verzwakking werd toegeschreven aan de afwezigheid van de natuurlijke bescherming van ons lichaam door het aardmagnetische veld tijdens het verblijf in de ruimte. Nu worden deze magnetische velden kunstmatig in ruimtestations en ruimteschepen gecreëerd.

 

De kracht van de magnetische velden neemt af

een sfeerfoto van het Noorderlicht. Een prachtig natuurverschijnsel door de Zonnewind. Het gevolg van het afnemen van het beschermende aard-magnetisch veld rondom de aardeSinds de eerste metingen in 1830 is de kracht van het aardmagnetisch veld met bijna 10% afgenomen. Alleen al in de afgelopen 100 jaar is het veld 6% zwakker geworden. Vermoedelijke oorzaak is een tijdelijke omkering van het aardmagnetisch veld, zoals dat om de 250.000 jaar optreedt. Dan wordt een zgn. contra-veld opgebouwd, dat de kracht van het huidige magnetische veld sterk reduceert of zelfs tot nul terugbrengt. Dat roept vele (wetenschappelijke) vragen op. Hoe lang kan de aarde blootgesteld worden aan zonnewind? Wat gebeurt met de magnetische krachten in de atomen? Welke invloed heeft deze ontwikkeling op de gezondheid?

 

Bronnen

Uitgave: 'Eindelijk Gezond' | Dr. Verena Breitenbach | ISBN: 978-3-937964-75-1
Uitgave: 'Mehr Energie' | ISBN nummer: 3-00-012966-9

 

>> Meer over de werking van ENERGETIX Magneetsieraden

>> Meer informatie over magnetische velden

>>  ENERGETIX Magneetsieraden bestellen