Bloed en Magnetisme

Dit is een sfeerfoto van rode bloedlichaampjes die door de aderen stromen. ENERGETIX Magneetsieraden bevorderen het zuurstoftransport, waardoor een betere doorbloeding ontstaat

Bloed en Magnetisme

Zonder bloed geen leven! Wij kennen allemaal de vele functies, die bloed in ons lichaam vervult.

  • verzorgt het transport van zuurstof en voedingsstoffen naar onze cellen
  • neemt in de circulatie-cyclus de afvalstoffen uit de stofwisseling mee
  • transporteert hormonen tussen de cellen
  • is onderdeel van het immuunsysteem en weert lichaamsvreemde stoffen af en helpt het lichaam te herstellen bij verwondingen

Zuurstof wordt door de longen opgenomen en vervoerd door de bloedvaten – bloedcirculatie – zodat het hele lichaam bevoorraad wordt. Rode bloedlichaampjes zijn verantwoordelijk voor het transport van de zuurstof via de longen naar de organen, weefsels en cellen.

 

Hemoglobine speelt een sleutelrol in het zuurstoftransport.

Hemoglobine bevat ijzer en is het pigment, dat het bloed rood maakt. Wanneer het bloed door de longen stroomt, absorbeert de hemoglobine in het bloed de zuurstof (O2). Het laat dit later weer los in de haarvaatjes (de capillaire) en absorbeert dan koolstofdioxide (CO2) om dit gas via de longen uit het lichaam te verwijderen.

De beschikbare zuurstof voor het cellulaire energiemetabolisme bereikt uiteindelijk elke individuele cel via het bindweefsel.

 

Bloedcirculatie

Door bloedcirculatie wordt het hele lichaam voorzien van vitale voedingsstoffen. Een enkele bloedcel doet er slechts één minuut over om van het hart naar de pols te reizen en weer terug naar het hart. De bloedcirculatie wordt in stand gehouden door de regelmatige kracht van de hartslag.

Vanuit het hart wordt het bloed naar de longen getransporteerd, waar het zuurstof opneemt. Daarna vloeit het via de aorta naar het circulatiesysteem en via de arteriën naar steeds kleinere bloedvaten tot het de haarvaten aan de uiteinden bereikt.

Pas daar worden de voedingsstoffen en de zuurstof afgeleverd aan alle cellen van alle individuele organen van het lichaam via het bindweefsel.

 

Bloedcirculatie en bevoorrading van de cellen

De haarvaten hebben een diameter van 0,0035 mm waardoor de rode bloedlichaampjes (0,007 mm) zich een weg moeten banen. Individuele, elastische en krachtige bloedcellen bewegen zeer snel en gemakkelijk door de haarvaten. Door bloedcirculatie wordt het hele lichaam voorzien van vitale voedingsstoffen. Een enkele bloedcel doet er slechts een minuut over om van het hart naar de pols te reizen en weer terug naar het hart.

Rode bloedlichaampjes hebben de vorm van een schijf, maar ze kunnen van vorm veranderen met vier “armen”, vergelijkbaar met de ledematen van ons lichaam, waardoor ze gemakkelijk zuurstof kunnen absorberen en het in het bloed kunnen transporteren. Hiervoor zijn de elasticiteit en de mogelijkheid tot vormverandering van de bloedcellen noodzakelijk. Door hun eigen diameter en omvang zouden ze niet in de kleinste bloedvaten passen, indien ze niet van vorm zouden kunnen veranderen. Echter, deze elasticiteit en flexibiliteit is slechts mogelijk als de bloedcellen niet aan elkaar kleven.

Wanneer de rode bloedcellen over voldoende bio-elektrisch ladingspotentiaal beschikken, stoten ze elkaar af (net zoals tegengestelde polen) en bewegen ze zich als individuele rode bloedlichaampjes in het bloed. Hierdoor wordt vermeden dat bloedcellen aan elkaar kleven, als ook de vorming van plaque- en calciumafzettingen in de bloedvaten. Op deze manier wordt de vloeibaarheid en de vloeisnelheid verbeterd. Enkel op deze wijze wordt het zuurstoftransport tot in de kleinste bloedvaten mogelijk.

Naast de verbetering van het zuurstoftransport, wordt ook de toevoer van vitamines, enzymen, hormonen en spoorelementen verbeterd. De verwijdering van afvalstoffen en koolstofdioxide door de bloedvaten en het lymfesysteem wordt eveneens vergemakkelijkt.

 

Verminderd zuurstoftransport

Er zijn verschillende factoren en oorzaken bekend, waardoor de snelheid, waarmee het bloed vloeit, verminderd wordt en die zo tot een verminderde bevoorrading leiden. Een belangrijke reden is de zogenaamde rouleaux-vorming van rode bloedlichaampjes ('geldrol'-vorming). Dit betekent, dat de rode bloedlichaampjes aan elkaar gaan kleven en rolletjes gaan vormen, die op een geldrol lijken. De oorzaken hiervan zijn aan de ene kant een gebrek aan fysieke activiteit, te weinig drinken, maar ook de toenemende kunstmatige, technisch geproduceerde elektro-magnetische lading (elektrosmog).

Wanneer de rode bloedlichaampjes aan elkaar kleven, kunnen ze niet langer van vorm veranderen en zijn ze te groot om door de kleinste bloedvaten te vloeien. De capaciteit om zuurstof op te nemen wordt verminderd. De weefsels krijgen niet genoeg zuurstof en de cellen lijden onder het zuurstoftekort. De afwezigheid van levensnoodzakelijke zuurstof leidt er toe dat de stofwisseling op “een laag pitje” gezet wordt.

Dit heeft niet alleen een negatief effect op het energiemetabolisme van de cellen. Het tekort aan zuurstoftoevoer belast ook het zuur-base evenwicht, hetgeen een groot aantal bekende problemen tot gevolg heeft, zoals o.a. verzuring van het lichaam (jicht!), slakvorming in gewrichten, osteoropose bijvoorbeeld.

Het is duidelijk, dat een verminderd zuurstoftransport verstrekkende gevolgen kan hebben!

 

Kan magnetische kracht invloed hebben op het bloed?

Ja, zoals hierboven uitgelegd verandert het bloed bij de doorstroming van de longen en neemt daar zuurstof op. Al in 1935 stelde Nobelprijswinnaar Linus Pauling vast, dat de rode bloedlichaampjes - het hemoglobine - magnetische eigenschappen hebben en dat deze eigenschappen - afhankelijk van het zuurstofgehalte - kunnen veranderen.

  • Zuurstofarme hemoglobine bevat ongepaarde elektronen en is daarom paramagnetisch, ofwel zijn aantrekkingskracht wordt door een extern magneetveld versterkt.
  • Zuurstofrijke hemoglobine heeft geen ongepaarde elektronen en is dimagnetisch, ofwel zijn aantrekkingskracht wordt door een extern magneetveld verzwakt.

 

'Geldrolvorming'

In de klassieke geneeskunde wordt 'geldrolvorming' niet (h)erkent als een ziektebeeld, terwijl bij alternatieve geneeskunde bij het diagnosticeren wél degelijk belang gehecht wordt aan het verkleven van de rode bloedlichaampjes. Hierdoor vermindert het totale aandeel van rode bloedlichaampjes, dat bepalend is voor het zuurstoftransport en dat kan tot onvoldoende toevoer van zuurstof leiden met alle mogelijke gevolgen. Omdat hemoglobine reageert op externe magneten, kan de 'geldrolvorming' verminderd worden.

 

Bronnen

Uitgave: 'Eindelijk Gezond' | Dr. Verena Breitenbach | ISBN: 978-3-937964-75-1
Uitgave: 'Mehr Energie' | ISBN nummer: 3-00-012966-9

 

>> Meer over Koper en Gezondheid

>> Meer over Zenuwstelsel en Magnetisme

>> Meer over Stofwisseling en Magnetisme